V Združenju Cirkokrog vse od leta 2005 razvijamo in izvajamo različne projekte in programe mladinskega, socialnega, otroškega in skupnostnega cirkusa ter drugih oblik uporabe cirkusa v pedagoških, mladinskih in socialno pedagoških kontekstih. Večina naših dejavnosti se odvija na območju Ljubljane, vendar radi gostujemo in izvajamo projekte in delavnice tudi po drugih slovenskih mestih in vaseh. Tudi mednarodna povezovanja in projekti nam ne uidejo!

Otroški cirkus

Cirkuška šola

(2014–danes)

Od leta 2014 do 2017 je razširjeni program potekal pod imenom Cirkošola gre v svet. Na OŠ Božidarja Jakca je imela svoj tedenski termin otroška cirkuška skupina, ki so jo obiskovali otroci od 5. do 7. razreda. Med letoma 2014 in 2015 je imela svoj tedenski termin tudi otroška cirkuška skupina na OŠ Nove Jarše, v letu 2019 pa tudi cirkuška skupina na OŠ Hinka Smrekarja in jeseni 2019 na OŠ Bičevje.  

V letu 2020 oblikujemo cirkuške skupine na OŠ Bičevje, OŠ Polje in OŠ Livada. 

Na srečanjih se učimo žongliranja z žogicami, diabolom, kitajskimi krožniki, rožnimi palicami in drugimi cirkuškimi rekviziti. Gradimo človeške piramide in izvajamo akrobatske figure v parih ali skupini. Spoznavamo, da v cirkusu zabava hodi z roko v roki z vztrajnostjo in skupinskim delom. Ob koncu leta z novimi žonglerskimi in akrobatskimi spretnostmi pripravimo predstavo, s katero se predstavimo šoli in/ali na mednarodnem festivalu sodobne klovnade in cirkusa Klovnbuf na Kongresnem trgu. 

Vodja projekta: Kristina Debenjak. Izvajalci_ke: Kristina Debenjak, Oton Korošec, Tjaž Juvan, Eva Zibler, Mojca Sovdat in drugi_e prostovoljci_ke. 

Projekt Cirkuška šola sofinancira MOL.

Cirkuška šola na OŠ Livada

(2015–danes)

Na multikulturni in multietnični OŠ Livada smo kontinuirano prisotni že od leta 2015. Ob začetku šolskega leta oblikujemo cirkuško skupino, ki tedensko obiskuje cirkuško pedagoške delavnice.

Srečanja začenjamo z interaktivnimi igrami, zaključujemo pa z zaključno igro, evalvacijskim krogom ter skupnim pozdravom. Osrednji del srečanja predstavlja učenje cirkuških veščin, najsi bodo to cirkuški rekviziti, gledališko klovnovske tehnike ali akrobacije/skupinske človeške piramide.

Srečanja proti koncu šolskega leta namenimo tudi sestavljanju predstave, ki jo udeleženci in udeleženke predstavijo sošolcem in sošolkam. Pri izdelovanju posameznih točk in rdeče niti predstave udeleženci in udeleženke izhajajo iz lastnih idej in zamisli ter skupinskega dela. Predstava omogoča učenje nastopanja in pridobitev pozitivnih potrditev uspeha ob lastnem delu. S predstavo nastopimo na šoli za učence podaljšanega bivanja. Udeleženci in udeleženke, ki želijo, se s svojim nastopom udeležijo tudi zaključne šolske prireditve. Z našimi nastopi se predstavimo tudi na otvoritvi Festivala Klovnbuf: Cirkuški ponedeljek na Kongresnem trgu.

Vodja projekta: Kristina Debenjak. Izvajalci_ke: Kristina Debenjak, Eva Zibler, Mojca Sovdat in drugi_e prostovoljci_ke.

Cirkošola

(2019- danes)

Ker želimo, da ima vsak otrok možnost ustvarjalnega in raznolikega udejstvovanja s cirkuškimi aktivnostmi, izvajamo tudi Cirkošolo, v katero se lahko vpišejo otroci in mladostniki_ce stari od 7 do 15 let. 

Cirkošola deluje v sodelovanju z Ex-Teatrom. 

Več informacij: cirkokrog@cirkokrog.com

Vodja Cirkošole: Tjaž Juvan

 

Socialni cirkus

Cirkus v azilnem domu

Od začetka leta 2011 kontinuirano sodelujemo z azilnim domom in z njim povezanimi nevladnimi organizacijami: Slovensko filantropijo, Institutom za afriške študije, Centrom Fridolin, Društvom Mozaik, Društvom UP. Azilni dom večkrat letno obiskujemo ob dogodkih, za katere pripravimo cirkuško predstavo in družabne cirkuške delavnice. Udeležujemo se tudi neformalnih migrantskih dogodkov in pobud izven zidov azila. Pozimi 2016 smo se pridružili terenskemu delu v begunskem sprejemnem centru na Dobovi, kjer smo cirkus uporabljali za topel stik med nami in begunci, čaranju nasmehov in razbremenilnih ter sproščujočih učinkov v travmatičnih situacijah. Trenutno sodelujemo z društvom UP in v azilnem domu kontinuirano izvajamo delavnice za otroke, družine in mlade.
Vodja programa: Eva Zibler. Izvajalci_ke: Eva Zibler, Mojca Sovdat, Ali Aljabi in drugi_e prostovoljci_ke.

Ulični cirkus

(2016–danes)

Program Ulični cirkus obsega cirkuško pedagoško ulično delo v soseski v Novem Polju. Odprte cirkuške delavnice izvajamo med bloki in igrišči v bližini OŠ Polje. Program je namenjen otrokom in mladostnikom od 3. do 16. leta. Na odprtih delavnicah je osrednja vsebina in medij (medvrstniško) učenje cirkuških veščin, interaktivne skupinske igre in individualno spremljanje.

Posvečamo se učenju rokovanja z različnimi cirkuškimi rekviziti, kot so žongliranje z žogicami, rutkami, kitajskimi krožniki, diabolom, rožnimi palicami, vrtenje poi-jev in hulahup obročev. Ob tem se učimo vztrajnosti, usmerjene pozornosti in ustvarjalnosti. Vadimo ravnotežnostne veščine, kot na primer: hoja po vrvi, balansiranje na ravnotežni deski rola bola, balansiranje na hodilni krogli, vožnja z monociklom in s tem iščemo lastno središče in osredotočenost ter premagujemo strah. Učimo se, kako varno graditi človeške piramide, sodelovati in zaupati drug drugemu. Izvajamo tudi različne interaktivne, sodelovalne in ogrevalne skupinske igre, ki otroke med seboj povežejo in združijo. Komunikacije in samoizražanja se učimo tudi preko gledaliških iger.

Udeleženci sami izbrejo, katero veščino bi radi vadili oziroma kateri skupini oz. osebi, ki že nekaj vadi, bi se radi pridružili. Odvisno od števila otrok, kot tudi odzivov otrok in drugih dejavnikov, so delavnice lahko usmerjene bolj individualno, lahko se oblikujejo manjše ali večje skupine, oziroma se ti načini dela dogajajo sočasno. Cirkuško pedagoške delavnice potekajo v sklopih po več popoldnevov zapored. Ob koncu vsakega sklopa s skupino pripravimo cirkuško predstavo, s katero se udeleženci in udeleženke predstavijo svoji skupnosti – družini, prijatejem, sosedom, itd.

Vodja programa: Kristina Debenjak. Izvajalci_ke: Kristina Debenjak, Tjaž Juvan, Camilo Acosta Mendoza, Mojca Sovdat, Oton Korošec in drugi_e prostovoljci_ke. 

Cirkus v mladinskih in vzgojnih domovih

Že od 2008. leta izvajamo projekte in programe socialnega cirkusa v mladinskih, vzgojnih in dijaških domovih ter v prevzgojnem domu. Sodelujemo (ali smo sodelovali) z Mladinskim domom Jarše, Dijaškim domom Bežigrad, Vzgojnim domom Kranj, prevzgojim domom Radeče, mladinskim domom Malči Belič in mnogimi drugimi.

Poleg izvajanja projektov v zavodih in institucijah radi vključujemo gojence in dijake v naša redna srečanja in delavnice. Na takšen način ustvarjamo mešane skupnosti v naši sredini.

 

Mladinski in skupnostni cirkus

Cirkuška pa MAL pa DOST

(2013 – danes)

Izvajamo kontinuiran cirkuški mladinski program, že od samega začetka našega delovanja! Obseg in imena programa so se z leti sicer spreminjala (Cirkuška pedagogika, 2013-2019 Cirkomesto – mesto sanj, 2020- Cirkuška pa MAL pa DOST), odprtost, raznolikost in skupnost pa ostajajo naša stalnica!
Se želiš pobliže spoznati s cirkuškimi veščinami, poskusiti nekaj novega, se družiti v sproščenem okolju, se učiti gibalnih in ustvarjalnih fint od drugih, potrebuješ prostor za vajo, želiš novo prostovoljsko izkušnjo – pridruži se!
Cirkuške srede in cirkuške nedelje nudijo odprte vaje in različne delavnice: pridružiš se lahko kadarkoli, le prikaži se, vse info dobiš tukaj: http://cirkokrog.com/delavnice/
Organiziramo tudi usposabljanja in izobraževanja za prostovoljce_ke na temo cirkuške pedagogike in socialnega cirkusa.
Občasno izvajamo rokodelske delavnice izdelave cirkuških rekvizitov. Ob lepem vremenu otvorimo “Cirkus v parku” in vadimo skupaj na zelenicah. Glede na pobude in želje pa odnesemo cirkus s seboj tudi na kakšen festival, tabor, institucijo, itd. Skupaj pripravljamo mladinske izmenjave pri nas, radi pa tudi odpotujemo na cirkuški tabor / izmenjavo izven meja.
Če želiš biti na tekočem z delavnicami in aktivnostmi, se lahko naročiš na e-mailing listo: https://goo.gl/forms/BpW7AFL6PVmn4yRQ2 ali nas spremljaš na FB.
Če se želiš pridružiti prostovoljski ekipi, te bomo veseli! Piši nam na cirkokrog@cirkokrog.com.

Vodja programa: Kristina Debenjak. Izvajalci_ke: Kristina Debenjak, Oton Korošec, Camilo Acosta Mendoza, Eva Zibler, Tjaž Juvan, Mojca Sovdat …. in drugi_e prostovoljci_ke.

Cirkuške srede

(2003–danes)

Ob sredah potekajo naša redna tedenska srečanja v telovadnici Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki povezujejo mlade in odrasle, od otrok in staršev do študentov ter mladinskih in pedagoških delavcev. Z našimi srečanji ustvarjamo odprt prostor, kjer je vsakdo dobrodošel in kjer se vsakdo vključuje glede na lastne potrebe, zmožnosti in želje. Spoznavamo se z različnimi cirkuškimi veščinami in se vanje poglabljamo preko vodenih delavnic, odprtih delavnic ter proste vaje. Vključujemo pobude in želje, ki se pojavijo v skupini ter skupaj oblikujemo srečanja.

Četrtni mladinski centri

(2006–danes)

S četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani sodelujemo že od leta 2006. Z mladimi in otroki, ki zahajajo vanje, izvajamo kontinuirane in strnjene cirkuško pedagoške delavnice.

P1220793

 

Mladinsko ulično delo v Mreži mlada ulica

(2018 – danes)

V Mreži mlada ulica (v nadaljevanju: MMU), ki je aktivna že vrsto let, smo s Cirkokrogom prisotni od leta 2018.
V MMU se združujemo raznolike organizacije, dejavne na področju mladinskega uličnega dela, ki smo se združile s skupno vizijo, da spoznamo stiske, potrebe in želje mladih, jih informiramo o pomenu skrbi za prijatelje in jih spodbudimo k prevzemanju odgovornosti za lastna vedenja. Mlade informiramo o njim pomembnih temah in področjih, predvsem pa se z mladimi povezujemo in pogovarjamo ter raziskujemo njihove potrebe, želje in, interese. Želimo pomagati razviti talente mladih ter jim ponuditi možnost, da se samostojno odločijo o načinu preživljanja prostega časa.
Skozi aktivnosti Mlade ulice se poudarja krepitev aktivnega in odgovornega državljanstva in vseživljenskega učenja (medsebojno sodelovanja, skrb za okolje, preprečevanje škode), solidarnost do drugih in nenasilje, sprejemanje drugačnosti in preprečevanje diskriminacije ter vrstniško učenje ter preko tega pridobivanje funkcionalnega znanja in spretnosti.

Cirkokrog pride na ulične akcije mladinskega dela z nahrbtnikom s pestrim naborom rekvizitov, ki so na uporabo vsem. Pogosto ulično delo pričnemo tako, da same in sami začnemo vaditi – toliko da se nas opazi. Nato k vaji povabimo ljudi, s katerimi si takrat delimo prostor. Če ne pridejo kar same in sami od sebe, seveda. Ko ti ljudje spoznajo cirkus, čedalje bolj pogumno pristopajo in tudi same povedo, kaj bi rade (»A imate danes diabolo s seboj?«).
Pri uličnem delu se poslužujemo principa odprtih delavnic, kar pomeni, da ljudje različne veščine, pedagog pa kot metulj leta od enega do drugega ter razlaga nove trike. Pogosto se spontano oblikujejo manjše skupine, kjer družno vadimo isti rekvizit. Ob vaji se odpre tudi prostor za kramljanje, pogovor in zezanje o različnih temah: šola, vrstniki, svet in (bolj ali manj) popularna kultura.

 

Spletna stran: http://mrezamladaulica.si/

Izvajalci_ke: Oton Korošec, Eva Zibler, Liza Berden, Enja Emeršič, Mojca Sovdat.

Gostujoči cirkus

Sodelovanje in podpora ostalim organizacijam

S posamičnimi cirkuškimi delavnicami ter kontinuiranimi delavnicami in projekti smo sodelovali in še sodelujemo z različnimi organizacijami, ki delajo z mladimi in ranljivimi skupinami, kot so: Zavod Frana Levca, Zavod Salesianum – mladinska ulična vzgoja Skala, Društvo Taka Tuka, Zavod za gluho in naglušno mladino, Zavod Bob, DrogArt, Zavod Bufeto, CSD Ljubljana Center, Zveza prijateljev mladine, KUD Ljud, KUD Mreža, KUD Sredina, Knjižnica Logatec, Mladinski center Blok, Zavod O, Knjižnica Kamnik, MC Litija, društvo Mali Princ, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše in številnimi drugimi.

Z veseljem širimo kvalitetne cirkuško pedagoške aktivnosti. Za kakšno koli sodelovanje smo na voljo na naslovu cirkokrog@cirkokrog.com

Cirkus na šoli

Na marsikateri šoli smo popestrili dan dejavnosti, sobotno šolo, športni dan, kulturni dan in ustvarili nepozaben cirkuški dan. Med drugim smo obiskali OŠ Lila, OŠ Primoža Trubarja, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ Šempeter v Savinjski dolini, OŠ Bršljin, OŠ Predoslje, OŠ Vipava, OŠ Žužemberk, OŠ Leskovec, OŠ Prule, OŠ Mojstrana, pa tudi mnoge druge. Na OŠ Šmartno pod Šmarno Goro, OŠ Nove Jarše, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Bičevje in Francoski šoli smo izvajali tudi redne cirkuške skupine.

Če nas povabite, z veseljem pridemo tudi k vam! Kontaktirajte nas na cirkokrog@cirkokrog.com

 

Usposabljanja in izobraževanja iz cirkuške pedagogike

Izvajamo notranja izobraževanja iz cirkuške pedagogike za naše člane in članice, izobraževanja na področjih specifičnih cirkuških disciplin ter se udeležujemo usposabljanj in izobraževanj na mednarodnem nivoju.

Organiziramo tudi izobraževanje iz cirkuške pedagogike za pedagoške in mladinske delavce ter druge, ki bi radi metodo cirkuške pedagogike uporabljali pri svojem delu. Skrbimo za kvaliteto in podporo različnih cirkuško pedagoških dejavnosti.

Leta 2017 smo v sklopu festivala Klovnbuf organizirali Cirkuška stičišča – prvo srečanje ljudi, ki pri svojem delu uporabljajo elemente cirkusa. Srečanje je vzpostavilo prostor za mreženje, spoznavanje in povezovanje akterjev na področju cirkuške pedagogike, socialnega cirkusa in cirkuških umetnosti. Srečanje je v letu 2018 in 2019 zraslo v simpozij o cirkuški pedagogiki Cirkuška stičišča. 

 Za več informacij o prihodnjem izobraževanju iz cirkuške pedagogike nas kontaktirajte na cirkokrog@cirkokrog.com.

histeria-kaj-pocnemo

 

Mednarodne aktivnosti

Uspešno izvajamo in smo izvedli projekte mednarodnih cirkuško mladinskih izmenjav Kdo je moje telo? (2019), Anima Express (2018), Kje je tvoja sanjska dežela? (2017), Cirkuške poti (2016) v Truškah nad Koprom in cirkuško mladinsko izmenjavo Slovensko-nemški cirkuški ragu (2008) na Smolniku na Pohorju.

Z mladimi iz naših vrst redno obiskujemo cirkuške in gledališke mladinske izmenjave in treninge za mladinske delavce po Evropi.

Smo člani Mreže evropskih mladinskih cirkusov EYCO (www.eyco.org) in Evropske mreže socialnih in mladinskih cirkusov CARAVAN (www.caravancircusnetwork.eu). Naši cirkuški pedagogi in pedagoginje redno obiskujejo Mednarodna srečanja evropskih mladinskih cirkusov N.I.C.E. ter mednarodne treninge, usposabljanja in izmenjave mrež EYCO in CARAVAN.

Če nas povabite, lahko pridemo tudi k vam.